REGULAMIN

Regulamin ośrodka

 1. Pokoje w ośrodku wczasowym „IŁKI” wynajmowane są na doby zgodnie z wcześniejszą rezerwacją.
 2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godz. 16.00, a kończy o godz. 12.00 dnia następnego.
 3. Goście zobowiązani są do dokonania meldunku niezwłocznie po przyjeździe.
  Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego Ośrodka.
  Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa.
 4. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym.
  W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Gość powinien używać pokoju/ domku zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
   Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny
 6. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
  W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 7. Osoby odwiedzające, niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać na jego terenie od godziny 8.00 do godziny 21.00 po uprzednim powiadomieniu i za zgodą gospodarzy. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba że gość uzgodni tę kwestię z gospodarzem Ośrodka.
 8. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju Gościa, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.
 9. Na obiekcie zabronione jest:
  • zakłócanie spokoju, np. odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właścicieli
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite

  W pomieszczeniach obowiązuje zakaz palenia.

 10. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pokoju i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada.
  Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Ośrodek „Iłki” zastrzega, że może odmówić najmu pokoju Klientom, którzy w poprzednich najmach uczynili szkody materialne i nie rozliczyli się z nich.
 12. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia z gospodarzem można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.
 13. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju, który powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.
 14. Korzystanie przez dzieci z huśtawki, piaskownicy, basenu itp. wyłącznie pod nadzorem ich opiekunów.
 15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju gościnnym będą odesłane na jego koszt pod adres wskazany podczas meldunku.

Goście korzystający z usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli.